Archive - 12/01/2016

1
איך לגייס שלושה מיליון שקלים במימון המונים

איך לגייס שלושה מיליון שקלים במימון המונים

ב-28 בדצמבר, 2015, אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "התיקון"). הצעה זו מהווה תיקון לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק") וצפויה להוות אלטרנטיבה חדשנית ואטרקטיבית לאסטרטגיית גיוס ההון של חברות הזנק.
קרא עוד

הכתוב והאמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בן כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לכזה כל הזכויות שמורות לזיסמן, אהרוני, גייר ושות' (ZAG-S&W)